Identificatie
Wachtwoord
Smarten worden, net als zuigelingen, groter door ze te 
koesteren.
-- Lady Holland (1770-1845), Engelse edelvrouw