Identificatie
Wachtwoord
Wie nu nog voor de doodstraf is, zouden ze op moeten 
hangen.
-- Freek de Jonge (1944), Nederlands cabaretier
Losse Nummers, De Harmonie, Amsterdam 1992