Identificatie
Wachtwoord
Te veel aan fantasie gaat meestal gepaard met een 
gebrek aan smaak.
-- Madame Necker de Saussure (1766-1846), Frans 
schrijfster, echtgenote van staatsman Jacques Necker 
en nicht van Germaine de Staël
Mélanges, 1798